0

  Your Cart is Empty

  Allmänna Villkor

  På den här sidan hittar du LOGOVECTORs villkor, som de gjorts tillgängliga av LOGOVECTOR. I dessa allmänna villkor anger vi under vilken reservation vi erbjuder informationen på vår webbplats till dig.

  Immateriella rättigheter

  Användningen av informationen på denna webbplats är gratis så länge du inte kopierar, distribuerar eller på annat sätt använder eller missbrukar denna information. Du får endast återanvända informationen på denna webbplats i enlighet med reglerna i tvingande lag. Det är inte tillåtet att (åter)använda text, foton eller annat visuellt material på denna webbplats utan uttryckligt skriftligt tillstånd från LOGOVECTOR. Den immateriella egendomen ligger hos LOGOVECTOR.

  Ingen garanti för korrekt information. LOGOVECTOR tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår genom användningen av all information (data, idéer eller råd) av eller på uppdrag av LOGOVECTOR via denna webbplats.

  Om tillämpligt:

  För priserna på vår hemsida strävar vi efter den mest korrekta representationen av verkligheten och de avsedda priserna. Fel som uppstår och känns igen som programmerings- eller skrivfel, utgör aldrig skäl att hävda eller anta ett kontrakt eller avtal med LOGOVECTOR. Skulle det ändå hända att ett felaktigt pris anges för en produkt kommer vi att försöka informera kunden om denna observation så snart som möjligt.

  LOGOVECTOR strävar efter en hemsida som är så aktuell som möjligt. Om, trots dessa ansträngningar, informationen eller innehållet på denna webbplats är ofullständigt och/eller felaktigt kan vi inte ta något ansvar för detta.

  Informationen och/eller produkterna på denna webbplats erbjuds utan någon form av garanti och/eller anspråk på korrekthet. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ta bort eller publicera detta material utan föregående meddelande. LOGOVECTOR tar inte heller något ansvar för information på webbplatser som vi hänvisar till via (hyper)länkar.