0

  Your Cart is Empty

  Vad är en PSD fil?

  En PSD-fil är ett lagerbildsfilformat som är inbyggt i Adobe Photoshop, industristandardredigeraren för rastergrafik. PSD-filer används i stor utsträckning av designers, fotografer och konstnärer för att skapa och redigera digitala bilder, grafik och webbdesign. I det här blogginlägget kommer vi att utforska PSD-filtillägget, dess skillnader från PNG- och JPG-format och olika sätt att öppna PSD-filer.

  Vad är en PSD fil?

  Vad är PSD-filtillägget?

  PSD-filtillägget står för "Photoshop Document" och används för att spara Adobe Photoshop-filer som innehåller lager, masker, justeringar och annan redigeringsdata. PSD-formatet tillåter användare att arbeta med flera lager, manipulera enskilda element och underhålla redigeringshistoriken utan att permanent ändra originalbilden.

  Är en PSD detsamma som en PNG?

  Nej, en PSD-fil är inte detsamma som en PNG-fil. Även om båda är bildfilformat, tjänar de olika syften och har distinkta funktioner:

  • PSD-filer är specifika för Adobe Photoshop och lagrar lagerbildsdata och redigeringshistorik, vilket gör det möjligt för användare att arbeta oförstörande.
  • PNG-filer (Portable Network Graphics) är rasterbildfiler som använder förlustfri komprimering och stöder transparens. De används ofta för webbgrafik och bilder som kräver transparenta bakgrunder.

   Vad är skillnaden mellan JPG och PSD?

   De viktigaste skillnaderna mellan JPG- och PSD-filer är deras syften, funktioner och kompatibilitet:

   • Syfte: JPG-filer används främst för att dela och visa bilder på webben, medan PSD-filer används för att redigera bilder i Adobe Photoshop.
   • Funktioner: JPG-filer är komprimerade, platta bilder utan lager eller redigeringshistorik. PSD-filer innehåller flera lager, masker och justeringsdata, vilket möjliggör oförstörande redigering.
   • Kompatibilitet: JPG-filer stöds brett på olika enheter, plattformar och bildredigeringsprogram, medan PSD-filer i första hand är kompatibla med Adobe Photoshop och andra Adobe-program.

    Vad kan öppna PSD-filer?

    Även om Adobe Photoshop är den primära programvaran för att öppna och redigera PSD-filer, kan flera andra applikationer också fungera med PSD-filer:

    • Adobe Illustrator
    • Adobe InDesign
    • GIMP (GNU Image Manipulation Program)
    • CorelDRAW
    • Affinitetsfoto
    • Paint.NET (med PSD-plugin)